måndag 7 november 2011

Börsen i Göteborg. Klicka på en bild......


Ordföranden Sjökapten Torkel Bodin
och vice ordförande Sjökapten Bengt Cremonese
hälsar alla välkomna!

Föreningens flagga i entrén på Börsen i Göteborg

Dukat och klart...

Föreningens flagga.Sven-Bertil Taube sjunger sjökaptenssånger

Ordföranden Sjökapten Torkel Bodin talar..
Broderföreningarna gratulerar

Sven-Bertil underhåller

Sven-Bertril Taube sjunger sjökaptensvisor.


Sjökapten Eigil och hans hustru Inger
lyssnar på föreningens äldste Sjökapten Gunnar Sinclair.

Mästerlotsen och hans hustru Ingela

Sjökaptenen Gunnar Sinclair tackar för maten